Halveringstider steroider

11 et beskadiget væv ved, at det indførte medikament ligner substratmolekylet, og derved tager dets plads i enzymets aktive center. Medikamentet blokerer derved for substratmolekylet, og jo større dosis lægemiddel der indfører i kroppen, jo mindre adgang bliver der for substratmolekylet til, at sætte sig sammen med enzymet. 40 Der er dog et problem ved lægemidler som hæmmer COX- 1/COX-2, da det som nævnt i afsnittet Smerte kun er prostaglandinerne fra COX-2 som er dårlige, og ved hæmning af COX-1, hæmmes de prostaglandiner som beskytter mavetarmsystemet 41 dette kan resultere i blødninger. I størst grad metaboliseres paracetamol hepatisk. 42 Det er kun ca. 5 % der udskilles uomdannet. 43 Ved hepatisk elimination af paracetamol sker der det, at der overvejende dannes glucuronid- og sulfatkonjugater, som er inaktive. Dette sker efter processen med fase 1 og 2 beskrevet på s. 11. I fase 1 sker der en oxidation, og i fase 2 sker der glukuronidering. 44 De vandopløselige metabolitter udskilles herefter gennem nyren. En model for paracetamols metabolisme kan ses i bilag 5. Ved hepatisk metabolisering bruger leveren som sagt ofte enzymsystemet CYP. Ved paracetamol metaboliseres ca. 4 % vha. CYP2E1, 45 og her dannes der en toksisk metabolit. Den toksiske metabolit inaktiveres dog af glutation, som er et simpelt molekyle opbygget af cystin, glysin og glutamin. Det produceres i hele kroppen med højest koncentration i leveren, og er kroppens vigtigste antioxidant. 46 Den medicinske virkning skulle gerne være hæmning af det der i første omgang ledte til valg af det pågældende lægemiddel. Ved valg af brug af paracetamol, er den ønskede virkning febernedsættelse og hæmning af COX-2 smerterne i kroppen. Noget der kan øge produktionen af den toksiske metabolit vha. CYP2E1 er alkohol. 47 Dette har dog ikke den store betydning ved, at man drikker en enkelt øl, men ved alkoholikere skal der tages højde for dette. 40 Bidstrup, 2010, side Devlin, 2002, side Se afsnit Farmakokinetik, metabolisering Se bilag 2 og 3 45 Se bilag Se bilag 5 12

Halveringstider steroider

halveringstider steroider

Media:

halveringstider steroider

http://buy-steroids.org